Komisia rozhodcov a delegátov

Zloženie KRaD SZH

Predseda: Peter Haščík
Členovia komisie: Vladimír Rančík, Ján Beňo, Zuzana Füleová, Miloš Šubák
Tajomník: Dávid Chudoba

Asociácia rozhodcov SZH

Predseda: Jaroslav Ondrogrecula ml.

Predsedovia KR KZHá

BA KZHá:              Ladislav Podlucký

NR a TT KZHá:         Peter Haščík

TN a ZA KZHá:         Maroš Nagy ml.

PO a KE KZHá:         Jozef Gedeon

Plán práce

Plán práce na II. polrok 2021

Plán práce na II. polrok 2022

Plán práce na II. polrok 2023

Dokumenty

Správa supervízora

Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov 2023/2024

Úprava fyzických testov pre rozhodcov

Smernica pre odmeňovanie rozhodcov a delegátov

Úprava v Smernici pre odmeňovanie rozhodcov a delegátov o doplnenie bodu f)

Koncepcia získavania a prípravy nových rozhodcov

Semináre KRaD

Školenia KRaD

Pravidlá hádzanej IHF-2022

Rule Interpretation IHF New Rules 2022

Katalóg otázok - august 2019 SVK

Katalóg otázok - august 2019 ENG

Odpovede katalóg - august 2019 SVK

Odpovede katalóg - august 2019 ENG

Bývalí medzinárodní rozhodcovia EHF a IHF

Hodnotenia

Hodnotiaci hárok delegáta, rozhodcov a správou delegáta

Hodnotiaci hárok rozhodcov - kluby 2021/2022

Hodnotenia delegátmi 2021/2022

Archív 2020/2021

Aktuálne články

calendar