Komisia mládeže

Členovia Komisie mládeže Slovenského zväzu hádzanej

Predseda: Ján Beňadik
Tajomník: Renáta Marcinová
Členovia: Mária Straková, Tomáš Stráňovský, Martin Kočner, Róbert Klimo, Marek Gernát,  Martin Križan, Tomáš Kysel, Renáta Bartková, Viktor Dubovský, Dušan Baďura, Petra Varjassiová, Milan Adi.

Dokumenty Komisie Mládeže SZH:

Jednotná štruktúra HS SZH - platné od januára 2023

Herné systémy súťaže mládeže

Jednotná štruktúra HS SZH - prechodné obdobie

Pravidlá softhandball - úprava September 2022

Pravidlá softhandball úprava august 2022

Pravidlá minihádzanej úprava august 2022

Materiál pre trénerov mládeže:

1. Obranný systém 3-3 - prezentácia

2. Obranný systém 3-3 - video

3. Obranný systém 3-3 - cvičenia

4. Obranný systém 3-3 – didaktika

5. Obranný systém 5-1 - prezentácia

6. Pozorovacie kritéria pre obranu 5 - 1 a 3 - 3

Aktuálne články

calendar