Povinne zverejňované dokumenty

Zverejňovanie informácií § 17 zákona č. 440/2015  Z.z. o športe - aktualizácia 13.06.2023

Výročná správa 2022

Moduly máj 2023

Výročná správa 2019

Moduly november 2022

Moduly marec 2023

NFP Tréneri nedisKvalifikujte sa

Zmluva o vykonaní účtovníckych prác č.19/03/2020_

Architektonicka studia

Harmonogram platobnych obdobi

Osobitne zmluvne podmienky

Prilohy - Predbezny harmonogram

Prilohy - Technicka sprava

Prilohy - Vykresy

Prilohy - Zariadenie haly

Samostatny supis navrhov

Sutazne podklady_castB

Vseobec. zmluvne podmienky

Ziadosti o vysvetlenie

Zmluva o dielo

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Dodatok-č.2 k zmluve o dielo

Dodatok č.3 k zmluve o dielo z 30.4.2020

Dodatok č.4 k zmluve o dielo

Zmluva na výkon stavebného dozoru

Mandátna zmluva

Rámcová dohoda - autobusová doprava

Rámcová dohoda - letenky

Talentovaná mládež

Talentovaná mládež

Talent program hráči 2004_2005

Talent program hráči 2006_2007

Talent program hráčky 2006_2007

 

Aktuálne články

calendar