Zákon o športe - údaje

Povinne zverejňované údaje na webovom sídle národného športového zväzu

Ekonomický charakter

Evidenčný charakter

Finančný charakter 2018

Finančný charakter 2019

Finančný charakter 2020

Finančný charakter 2021

Finančný charakter 2022

Finančný charakter 2023

Finančný charakter 2024

Právny charakter

Výstavba tréningovej haly

 

Aktuálne články

calendar