Počas letných mesiacov sa uskutočnia doškoľovacie semináre, ktoré slúžia na predĺženie všetkých trénerských licencií (A, B+, B, C, D). Na predĺženie trénerskej licencie je potrebné absolvovať jeden z týchto seminárov. Trénerské licencie sa od sezóny 2024/2025 predlžujú podľa čl. 7 novej Smernice dostupnej v sekcii Dokumenty TMK SZH. Prinášame vám aktualizovaný program jednotlivých seminárov:

Doškoľovací seminár sobota 22.06.2024 v Bratislave - stará hala Dom športu, Junácka 6

Program:

10:00-10:30                 Prezentácia

10:30-12:00                 Metodický postup pri útočnom koncepte hra s pivotmanom

12:30-13:30                 Zdokonaľovanie obranných činností

13:30-14:00                 Diskusia a ukončenie seminára

Doškoľovací seminár sobota 20.07.2024 v Michalovciach - Prihláška

Program:

10:00-10:30                 Prezentácia

10:30-12:00                 Kondičný tréning ženy Iuventa Michalovce

12:30-13:30                 Herný tréning ženy Iuventa Michalovce

13:30-14:00                 Diskusia a ukončenie seminára

Doškoľovací seminár piatok 09.08.2024 v Košiciach - Prihláška

Program:

13:00-13:15                 Prezentácia

13:15-13:30                 Otvorenie, organizácia                                                     

13:30-14:30                 Posilňovanie v žiackych kategóriách, kondičná príprava

14:45-15:45                 Brankári - taktika chytania - cvičenia                                   

16:00-16:45                 Koncept útočnej hry, prípravy na zápasy HK Košice  

18:00-19:30                 Koncepcia hry družstva kadetov SVK - obrana 

Doškoľovací seminár štvrtok 29.08.2024 v Púchove - Prihláška        

Program:

10:00-10:30                 Prezentácia

10:30-12:00                 Metodický postup pri útočnom koncepte hra s pivotmanom

13:00-14:30                 Zdokonaľovanie obranných činností

14:30-15:00                 Diskusia a ukončenie seminára