Slovenský zväz hádzanej v zmysle §17, ods. 1, písmeno c) Zákona č.440/2015 Z.z. informuje o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu nasledovne:

 

Miesto konania: Bratislava, NH Gate One Hotel – kongresová sála na 2. poschodí

Dátum a čas: 31. mája 2024 (piatok) od 13.30 h

Prezentácia účastníkov: od 10.30 do 11.00 h v mieste konania