Slovenský zväz hádzanej (SZH) oznamuje záujemcom, že v termíne 17. - 20. augusta 2023 sa v Bratislave uskutoční 3. časť školenia špecializácie EHF Master Coach, ktoré bude zároveň v dňoch 17. - 19. 8. 2023 doškoľovacím, t.j. predlžovacím seminárom EHF Master Coach prolicence a licencie A. Ďalej sa v Bratislave dňa 21. 8. 2023 bude konať doškoľovací, teda predlžovací seminár pre trénerov s licenciami D, C, B. Bližšie informácie sú uvedené nižšie:

Seminár na predĺženie licencie pre trénerov EHF MC a A-licencie
Termín: 17. - 19. 8. 2023
Miesto: FTVŠ, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 9, 811 02, Bratislava
Prezentácia: 17. 8. 14:00 - 19. 8. 18:45
Poplatok: 65 €
Lektori: Dragan Djukič (EHF-Lektor), Fernando Gurich (Master Coach), Pavol Streicher (Master Coach)

Prihlasovanie na seminár je možné cez uvedený link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc19UTL_eLZ0OW9MeAz0Uh8oTp9tlXlS58gzxZ8hKCY6pp7kQ/viewform?embedded=true

Prihlášky treba odoslať najneskôr do 7. augusta 2023.
Poplatok je potrebné uhradiť tiež do 7. 8. 2023 na účet SZH - SK79 1111 0000 0010 5506 7012.

Seminár na predĺženie licencie pre trénerov D, C, B – licencie
Miesto: Dom Športu, Junácka 6, 831 04, Bratislava
Termín: pondelok 21. 8. 2023
Čas seminára: 13:00 - 18:00 h
Program: Teoretická časť od 13:00 do 14:30 h, aula DŠ
Praktická časť od 15:00 do 18:00 h, stará hala DŠ
Lektor: Pavol Streicher

Prihlasovanie na seminár je možné cez uvedený link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_OLDWjHhE4Z-Uu0SMpCZ7mEutbKLNQuukSLbnWYafqrOEWQ/viewform?usp=sf_link

Prihlášky treba odoslať najneskôr do 11. 8. 2023.