Načítavanie údajov ...

Doškoľovací seminár Šaľa – 14.12.2019

Vážení športoví priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na doškoľovací seminár  trénerov, ktorý je určený pre trénerov  mládeže  –   žiactvo a dorast. Seminár sa bude konať v Šali.

Miesto:                        Mestská športová hala Šaľa , Horná 921/30

12.00-16.00 hod.

Termín:                       14.12.2019

Poplatok :                   10,- EUR,  bankovým prevodom na č. účtu:

1055067012/1111, UniCredit Bank

IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012 , BIC: UNCRSKBX

Prezentácia:                11,20 hod. , tréneri sa preukážu potvrdením o úhrade poplatku

Lektori:                        PaedDr. Zuzana Porvazniková – Hrabovská Gino Smits

Program:

12.00-12.30                Teória: Organizácia a štruktúra strediska vrcholového športu – Dr. Zuzana Porvaznikova

12.30-13.00                Teória: Vízie a filozofia vzdelávania v stredisku vrcholového športu – Gino Smits

13.00-13.45                Prax: Individuálny tréning krídla – Dr. Zuzana Porvaznikova

14.00-15.00               Prax: Kooperácia medzi spojkou a pivotom – Dr. Zuzana Porvaznikova

15.00-16.00               Prax Útok proti obrane 1:2:3 – Princípy a spolupráca medzi útočníkmi v malej skupine – Gino Smits

Organizačné pripomienky:

  • doškoľovací seminár je určený pre trénerov mládeže všetkých licencií
  • na predlženie trénerskej licencie je potrebné absolvovať celý program seminára

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu priklerova@slovakhandball.sk   do 7.12.2019 najneskôr.

 

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022