Načítavanie údajov ...

EHF pripravuje Konvenciu európskej hádzanej v snahe obnoviť dianie čo najskôr

Európska hádzanárska federácia (EHF) pozvala všetky svoje členské krajiny na konferenciu, ktorej výsledkom má byť ´Konvencia európskej hádzanej´. Zároveň to bude prvé zásadné stretnutie zúčastnených strán, odkedy pandémia koronavírusu pozastavila športové dianie v Európe.

Spomenuté zhromaždenie, ktorého hlavnou témou bude blízka budúcnosť európskej hádzanej, je naplánované na 17. – 20. septembra vo Viedni. Zúčastnia sa na ňom generálni sekretári a prezidenti národných federácií. „V nasledujúcich mesiacoch uvidíme zmenené podmienky pre šport, médiá i marketing. Pre niektoré športy to bude väčšia výzva ako pre iné, najmä čo sa týka globálnych aktivít, keďže potenciálni partneri požadujú jasný obraz a stabilnú štruktúru,“ uviedol prezident EHF Michael Wiederer a pokračoval: „V posledných rokoch sa hádzanej podarilo podať vonkajšiemu svetu jednotný obraz a ukázať, že vďaka interným dialógom sme prekonali rozličné prekážky. Považujeme to za nevyhnutné. Vychádzame zo skúseností z predchádzajúcich dvoch mesiacov s videokonferenciami, kde sa riešili záležitosti na technickej, strategickej a obchodnej úrovni, a kde sa ukázalo, že osobný komponent hrá dôležitú úlohu pri vytváraní vzájomného
porozumenia.“

Zober loptu a hraj


V piatok 24. apríla výkonný výbor EHF rozhodol, že súťaže a zápasy organizované pod záštitou EHF a naplánované do polovice augusta 2020 budú buď odložené alebo zrušené. „EHF a jej orgány teraz aktívne pripravujú technické a organizačné záležitosti nadchádzajúcej sezóny tak, aby zabezpečili jej hladký začiatok. Plánovaný štart sezóny 2020/2021 je taký ako obyčajne. V prípade problémov, ktoré nedokážeme jednoducho prekonať, budeme musieť hľadať také riešenia, ktoré zaistia, že hra bude pokračovať. Musíme nájsť spôsob ako začať hrať čo najskôr s prihliadnutím na všetky určené podmienky. Musíme stále napredovať a pripraviť budúcu sezónu, pretože nejde iba o zmluvy a splnenie záväzkov, ide tiež o motiváciu ľudí, aby vzali loptu do svojich rúk a išli sa hrať. Spolu so zúčastnenými stranami zároveň starostlivo monitorujeme a analyzujeme, čo je a čo nie je možné, aké následky môže mať pretrvávajúce obmedzenie pre fanúšikov zúčastňovať sa na vrcholných hádzanárskych podujatiach,“ dodáva Wiederer.

Hlavný návrh ponúka federáciám podporu

Na majstrovstvách Európy mužov v januári 2020 Wiederer predstavil hlavný návrh európskej hádzanej ako kľúčový prvok ďalšieho rozvoja hádzanej na starom kontinente v nasledujúcom desaťročí. Tento návrh sa stáva nástrojom na podporu federácií v ich úsilí zmierniť dopad pandémie na šport na všetkých úrovniach. Zameriava sa na potrebné investície do tohto športu na všetkých úrovniach od tej najnižšej až po tú najvyššiu. „Keďže sa nám v apríli nepodarilo stretnúť sa so zástupcami národných federácii na Konferencii generálnych sekretárov, použijeme individuálnejší prístup zlúčením federácií na základe ich aktivít, aby sme vymedzili presné podporné opatrenia,“ vysvetľuje Wiederer.
Pokiaľ ide o najbližšie stretnutie, tak vstup národných federácií je veľmi vítaný a ich aktívna účasť bude dôležitým prvkom pri vytváraní budúcnosti hádzanej v Európe

Autor: slovakhandball.sk, Zdroj: eurohandball.com

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022