Načítavanie údajov ...

Konferencia NŠC na tému Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku

Pozvánka na odbornú konferenciu Národného športového centra

Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje v stredu 10. novembra v bratislavskom hoteli Sorea odbornú konferenciu pre športových odborníkov, pedagogických zamestnancov a rodičov na tému Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku.

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je zdôrazniť význam správneho pohybového rozvoja detí a prezentovať úspešné projekty pre túto vekovú kategóriu. Súčasný sedavý spôsob života, narastajúca pohybová inaktivita, ale aj kritizovaná kvalita telesnej a športovej výchovy na školách, ústia do nízkej úrovne pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti detí a mládeže všetkých vekových kategórií. Vzhľadom na celoživotnú potrebu pohybovej aktivity a zdravého životného štýlu je nevyhnutné tejto problematike venovať zvýšenú pozornosť. Budovať správne pohybové návyky a pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu je potrebné už v predškolskom veku. Ambíciou konferencie NŠC je predstaviť zaujímavé prednášky a tiež diskutovať na tému potreby pohybového rozvoja detí v predškolskom veku.

Na konferencii vystúpia experti na danú problematiku: doc. Tomáš Perič, PhD., vedúci katedry pedagogiky, psychológie a didaktiky, FTVS UK Praha, doc. Dana Masaryková, PhD., prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, PdF TU Trnava, Mgr. Vladimír Lupták, koordinátor grassroots futbalu SFZ.

V diskusnom bloku budú diskutovať o potrebe pohybového rozvoja detí v predškolskom veku: Mgr. Petra Pačesová, PhD., odborná asistentka na katedre edukačných a humanitných vied o športe FTVŠ UK v Bratislave, Iveta Bosnyaková, učiteľka Materskej školy Bohrova 1, Bratislava, Mgr. Maroš Molnár, profesionálny kondičný tréner, majiteľ štúdia MOLfit, autor apky MOLfit.app a autor knihy Gauč alebo šťastie.

Konferencia NŠC nadväzuje na októbrovú konferenciu Dlhodobej športovej prípravy mládeže a sústreďuje pozornosť na predškolský vek, zdravý životný štýl a význam pohybového rozvoja detí. Účasť na konferencii je bezplatná a bude zabezpečený aj online prenos. Pripojiť sa bude možné prostredníctvom facebookovej stránky NŠC: https://www.facebook.com/events/311239623841583?ref=newsfeed.

Pri záujme o prezenčnú formu je potrebné sa registrovať u PaedDr. Boženy Gerhátovej. V prihláške na e-mailovú adresu: bozena.gerhatova@sportcenter.sk treba uviesť meno, priezvisko, zväz/organizácia, funkcia, osobný mail, mobil a súhlas s foto/videozáznamom). Konferencia je v režime O-T-P. Pri prezentácii je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie.

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022