Načítavanie údajov ...

PRIPRAVOVANÉ SEMINÁRE Z PROJEKTU „TRÉNERI nedisKVALIFIKUJTE SA!

SZH pripravuje semináre z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“ na predĺženie trénerských licencií.

Náhradný seminár pre trénerov vrcholových družstiev mužov a žien (NHE, MOL liga), MC a A-Licencie.

V prípade voľnej kapacity sa budú môcť prihlásiť aj tréneri s licenciou B (zaslané prihlášky budú evidované).

TERMÍN: 15.-17.8.2022

Miesto realizácie: Michalovce

Forma: prednášky, workschop a praktické cvičenia

Cieľ bloku: Rozšírenie vedomostí a praktické zručnosti účastníkov školenia, so zreteľom na nové trendy, resp. vývojové tendencie v hádzanej. Schopnosť viesť družstvo na vrcholovej úrovni. Plánovanie v jednotlivých zložkách športového tréningu vo vrcholovom športe.

Lektori:  Rastislav Jedinák, Ján Čerňan, Fernando Gurich, člen KRaD SZH

Prihlasovanie na seminár sa uzatvára 28.7.2022 a následne  zašleme na Váš e-mail bližšie inštrukcie k semináru. Náklady na seminár budú hradené z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“.

V prípade záujmu prosíme zaslať vyplnenú záväznú prihlášku s kópiou trénerského preukazu na e-mailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk  do predmetu e-mailu napíšte „Prihláška – Michalovce“.

Prihláška Licencia-A

Prihláška Licencia-B

Prihláška Licencia-MC

 

Ďalšie semináre na predĺženie licencií budú zverejňované v priebehu mesiacov júl a august. V prípade ak pre danú licenciu nebude pripravený seminár do začiatku sezóny 2022/2023 je možné požiadať na adrese marcinova@slovakhandball.sk o výnimku do vypísania seminára danej licencie.

 

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022