Načítavanie údajov ...

SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávacie programy pre trénerov

SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program I. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „D“

 • Rozsah vzdelávania všeobecná časť + 2 bloky špecializácie (1 blok: piatok-nedeľa)
 • Termín všeobecnej časti 15.-17.10.2021
 • Termín špeciálnej časti 12/2021 alebo 1/2022
 • Cena školenia 120 Eur

Podmienky pre účasť na vzdelávaní:

 1. Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo
 2. úplné stredné odborné vzdelanie alebo
 3. vyššie odborné vzdelanie alebo
 4. vysokoškolské vzdelanie
 5. zaplatenie poplatku za vzdelávanie.

 

Vzdelávací program I. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium.

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 27.9.2021

 

SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program II. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „C“, Európska kvalifikácia RC level I.

 • Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 3 bloky špecializácia (1 blok: piatok-nedeľa)
 • Termín všeobecnej časti: 1. blok 12.-14.10.2021, 2. blok 11.-13.2.2022
 • Termín špeciálnej časti: 1 blok 5/2022, 6/2022
 • Cena školenia: 220 Eur*

 

Podmienky pre účasť na vzdelávaní:

 1. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
 2. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa,
 3. hráč najvyššej súťaže domácej krajiny v hádzanej, ktorý odohral v najvyššej súťaži minimálne dve súťažné sezóny môže byť prijatý na vzdelávanie II. kvalifikačného stupňa aj bez splnenia podmienky absolvovania vzdelávania I. kvalifikačného stupňa,
 4. zaplatenie poplatku za vzdelávanie.

 

Vzdelávací program II. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium.

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 15.10.2021

  

SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program III. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „B“, Európska kvalifikácia RC level II.

 • Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 4 bloky špecializácia (1 blok: piatok-nedeľa)
 • Termín všeobecnej časti: 1. blok 28.-31.11.2021, 2. blok 25.-27.2.2022
 • Termín špeciálnej časti: 4 bloky január-jún 2022
 • Cena školenia 300 Eur*

Podmienky pre účasť na vzdelávaní:

 1. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
 2. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa,
 3. reprezentant SR v hádzanej, ktorý odohral minimálne 30 oficiálnych reprezentačných zápasov v seniorskej kategórii, môže byť prijatý na vzdelávanie III. kvalifikačného stupňa aj bez splnenia podmienky absolvovania vzdelávania II. kvalifikačného stupňa,
 4. najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej spôsobilosti II. kvalifikačného stupňa,
 5. zaplatenie poplatku za vzdelávanie.

 Vzdelávací program III. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium.

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 15.10.2021

 

SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program III. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „B+“, Európska kvalifikácia RC level III.

 • Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 6 blokov špecializácie (1 blok: piatok-nedeľa)
 • Termín všeobecnej časti: 1. blok 28.-31.11.2021, 2. blok 25.-27.2.2022
 • Termín špeciálnej časti: 6 blokov v období od 2/2022-12/2022
 • Cena školenia: 450 Eur*

Podmienky pre účasť na vzdelávaní:

 1. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
 2. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner III. kvalifikačného stupňa,
 3. najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej spôsobilosti III. kvalifikačného stupňa,
 4. zaplatenie poplatku za vzdelávanie.

Vzdelávací program III. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium.

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 15.10.2021

 

V prípade záujmu prosíme zaslať na e-mailovú adresu svarc@slovakhandball.sk nasledovné informácie:

 • O aké školenie má uchádzač záujem (D, C, B, B+)
 • Meno a priezvisko uchádzača
 • E-mailový a telefonický kontakt uchádzača
 • Doklad o navyššom ukončenom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom,…)
 •  doklad o úhrade poplatku za vzdelávanie

poplatok prosíme uhradiť na účet SZH:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1055067012/1111

IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012

BIC: UNCRSKBX

v prípade, že sa školenie neuskutoční Vám bude poplatok vrátený v plnej výške.

 

 Pozn.

* cena školenia sa môže počas štúdia mierne znížiť/zvýšiť. Po ukončení školenia bude tento rozdiel vrátený, resp. daný rozdiel bude treba uhradiť. O prípadnom znížení/zvýšení budú uchádzači informovaný vopred

Autor: SZH

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny autopartner SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022