Načítavanie údajov ...

Zápas DHK Banik Most – HK Sokol RMK Bánovce nad Bebravou skontumovaný v prospech domácich

Z dôvodu písomného oznámenia klubu HK Sokol RMK Bánovce nad Bebravou zo dňa
7.3.2020, že družstvo žien zo zdravotných dôvodov nevycestovalo na zápas MOL ligy W-168
DHK Banik Most – HK Sokol RMK Bánovce nad Bebravou, ktorý sa mal uskutočniť 7.3.2020
so začiatkom o 16:00 hod. (oznámenie bolo zaslané v deň plánovaného zápasu), sa daný zápas
neuskutočnil.

Rozhodnutie:
V zmysle vyššie uvedeného prišlo k porušeniu článku 19, bod 3c) Reglementu súťaže a
podľa článku 19, bod 1 a článku 20, bod 1 a 2 Reglemtu súťaže je výsledok kontumovaný
10:0 v prospech družstva DHK Baník Most a pripisujú sa mu dva body do tabuľky.
Prípad je ďalej odstúpený na disciplinárnu komisiu ligy.

Zdôvodnenie:
Keďže družstvo HK Sokol RMK Bánovce nad Bebravou nevycestovalo a nenastúpilo
na zápas MOL ligy a nebola naplnená podstata článku 5 bodu 5 Rozpisu súťaže (nebolo
doručené potvrdenie od okresného hygienika ani potvrdenia o práceneschopnosti hráčok),
podľa platnej legislatívy nie je možné odložiť zápas MOL ligy na iný termín.
V zmysle vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza v rozhodnutí.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať v zmysle článku 22 Reglementu súťaže do
7 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022