Načítavanie údajov ...

Akreditácia médií na EHF EURO 2022

Európska hádzanárska federácia (EHF) vo štvrtok informovala, že pre médiá spúšťa proces akreditácie na majstrovstvá Európy mužov 2022, ktoré sa od 13. do 30. januára uskutočnia v Maďarsku a na Slovensku. Akreditačný proces je otvorený pre píšucich novinárov, fotografov a tých, čo nemajú vysielacie práva na EHF EURO 2022. Žiadosti o akreditácie môžu zástupcovia médií zasielať prostredníctvom online systému, ktorý je k dispozícii na adrese https://accreditation.ehf.eu/. Emailové žiadosti nebudú akceptované. Zástupcovia televíznych spoločností a rozhlasových staníc by sa pred podaním žiadosti mali obrátiť na mediálnych a marketingových partnerov EHF – Infront Sports & Media a DAZN (Handball_EURO_OPS@infrontsports.com), aby dosiahli dohodu o príslušných mediálnych právach.

Kritériá na vydanie akreditácií

EHF uplatňuje prísne kritériá na vydávanie novinárskych akreditácií. Akceptuje iba žiadosti profesionálnych zástupcov médií, ktorých výsledkom práce na podujatí je adekvátny mediálny výstup. Voľní novinári môžu byť vyzvaní, aby dodatočne poskytli dôkazy o svojej práci a pokrývanie hádzanárskych podujatí v minulosti.

Podmienky podujatia si môžete pozrieť tu.

Uzávierka žiadostí o akreditáciu je v nedeľu 28. novembra 2021 do 23:59 h.

Off-site akreditácie

Okrem žiadosti o riadnu akreditáciu na mieste môžu zástupcovia médií požiadať o online akreditáciu, ktorá dáva možnosť zúčastniť sa na podujatí bez cestovania do dejísk šampionátu v Maďarsku a Slovensku.

Pre túto online akreditáciu platia rovnaké kritériá ako pre klasické akreditácie.
Zástupcom médií, ktorí dostanú akreditáciu mimo dejiska ME, sa poskytne potrebný prístup na online sledovanie tlačových konferencií a mediálnych hovorov.

Opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19

Európska hádzanárska federácia si vyhradzuje právo vydať hygienickú koncepciu platnú pre EHF EURO 2022 mužov v Maďarsku a na Slovensku, aby bola zaručená bezpečnosť všetkých zúčastnených.

Každý zástupca médií je povinný dodržiavať tieto nariadenia. To platí aj pre všetky prípadné aktualizácie.

Autor: slovakhandball.sk
FOTO: SZH

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022