Načítavanie údajov ...

SZH V SPOLUPRÁCI S FTVŠ UK PONÚKA 4 VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE TRÉNEROV, ZMENA V TERMÍNE PRIHLÁŠKY PRI LICENCII „D“

Slovenský zväz hádzanej (SZH) v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK) ponúka vzdelávacie programy pre trénerov v štyroch rôznych úrovniach.

V prípade záujmu je potrebné zaslať na e-mailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk nasledovné informácie: o aké školenie má uchádzač záujem (D, C, B, B+), meno a priezvisko uchádzača, e-mailový a telefonický kontakt uchádzača, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom,…), doklad o úhrade poplatku za vzdelávanie. Poplatok treba uhradiť na účet SZH:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1055067012/1111
IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012
BIC: UNCRSKBX

V prípade, že sa školenie neuskutoční Vám bude poplatok vrátený v plnej výške.

Na seminár vzdelávací program I. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „D“ nebol prihlásený dostatočný počet uchádzačov, a tak nastala zmena v termíne všeobecnej časti a to na 10. – 12. 12. 2021 (namiesto 15. – 17. 10.) a zároveň sa posunul termín prihlásenia na I. kvalifikačný stupeň do 31. októbra 2021 (pôvodne do 27. 9.).

Ponuka vzdelávacích programov pre trénerov:

Vzdelávací program I. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „D“

Rozsah vzdelávania: všeobecná časť + 2 bloky špecializácie (1 blok: piatok – nedeľa)
Termín všeobecnej časti: 10. – 12. 12. 2021
Termín špeciálnej časti: 12/2021 alebo 1/2022
Cena školenia: 120 eur

Podmienky pre účasť na vzdelávaní:
Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie, zaplatenie poplatku za vzdelávanie.

Vzdelávací program I. stupňa štúdia bude otvorený v prípade, ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium.

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY: DO 31. 10. 2021.

Vzdelávací program II. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „C“, európska kvalifikácia RC level I.

Rozsah vzdelávania: 2 bloky všeobecná časť + 3 bloky špecializácia (1 blok: piatok – nedeľa)
Termín všeobecnej časti: 1. blok 12. – 14. 11. 2021, 2. blok 11. – 13. 2. 2022
Termín špeciálnej časti: 1 blok 5/2022, 6/2022
Cena školenia: 220 eur*

Podmienky pre účasť na vzdelávaní:
Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, držiteľ odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa, hráč najvyššej súťaže domácej krajiny v hádzanej, ktorý odohral v najvyššej súťaži minimálne dve súťažné sezóny môže byť prijatý na vzdelávanie II. kvalifikačného stupňa aj bez splnenia podmienky absolvovania vzdelávania I. kvalifikačného stupňa, zaplatenie poplatku za vzdelávanie.

Vzdelávací program II. stupňa štúdia bude otvorený v prípade, ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium.

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY: DO 15. 10. 2021.

Vzdelávací program III. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „B“, európska kvalifikácia RC level II.

Rozsah vzdelávania: 2 bloky všeobecná časť + 4 bloky špecializácia (1 blok: piatok – nedeľa)
Termín všeobecnej časti: 1. blok 28. – 30. 11. 2021, 2. blok 25. – 27. 2. 2022
Termín špeciálnej časti: 4 bloky január – jún 2022
Cena školenia: 300 eur*

Podmienky pre účasť na vzdelávaní:
Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, držiteľ odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa, reprezentant SR v hádzanej, ktorý odohral minimálne 30 oficiálnych reprezentačných zápasov v seniorskej kategórii, môže byť prijatý na vzdelávanie III. kvalifikačného stupňa aj bez splnenia podmienky absolvovania vzdelávania II. kvalifikačného stupňa, najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej spôsobilosti II. kvalifikačného stupňa, zaplatenie poplatku za vzdelávanie.

Vzdelávací program III. stupňa štúdia bude otvorený v prípade, ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium.

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY: DO 15. 10. 2021.

Vzdelávací program III. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „B+“, európska kvalifikácia RC level III.

Rozsah vzdelávania: 2 bloky všeobecná časť + 6 blokov špecializácie (1 blok: piatok – nedeľa)
Termín všeobecnej časti: 1. blok 28. – 30. 11. 2021, 2. blok 25. – 27. 2. 2022
Termín špeciálnej časti: 6 blokov v období od 2/2022 – 12/2022
Cena školenia: 450 eur*

Podmienky pre účasť na vzdelávaní:
Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, držiteľ odbornej spôsobilosti tréner III. kvalifikačného stupňa, najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej spôsobilosti III. kvalifikačného stupňa, zaplatenie poplatku za vzdelávanie.

Vzdelávací program III. stupňa štúdia bude otvorený v prípade, ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium.

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY: DO 15. 10. 2021.

Pozn. (*): cena školenia sa môže počas štúdia mierne zmeniť (znížiť/zvýšiť). Po ukončení školenia bude tento rozdiel vrátený, resp. daný rozdiel bude treba uhradiť. O prípadnej zmene ceny budú uchádzači informovaný vopred.

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022