Načítavanie údajov ...

Termín prihlášok na trénerskú licenciu „B+“ predĺžený do piatka 5. novembra

Slovenský zväz hádzanej (SZH) v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program III. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „B+“, Európska kvalifikácia RC level III. Pre záujemcov je aktuálne predĺžený termín prihlášky až do piatka 5. novembra 2021.

Rozsah vzdelávania: 2 bloky všeobecná časť + 6 blokov špecializácie (1 blok: piatok-nedeľa)
Termín všeobecnej časti: 1. blok 28.-30.11. 2021, 2. blok 25.- 27. 2. 2022
Termín špeciálnej časti: 6 blokov v období od 2/2022 – 12/2022
Cena školenia: 450 eur (v prípade, že sa školenie neuskutoční, bude poplatok vrátený v plnej výške).

Podmienky pre účasť na vzdelávaní:
Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, držiteľ odbornej spôsobilosti tréner III. kvalifikačného stupňa, najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej spôsobilosti III. kvalifikačného stupňa, zaplatenie poplatku za vzdelávanie.

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY:
Pôvodný do 15. 10. 2021 je predĺžený do 5. 11. 2021.

V prípade záujmu je potrebné zaslať na e-mailovú marcinova@slovakhandball.sk nasledovné údaje:

– meno a priezvisko uchádzača
– emailový a telefonický kontakt uchádzača
– doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom,…)
– doklad o úhrade poplatku za vzdelávanie

Poplatok za školenie treba uhradiť na účet SZH:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1055067012/1111
IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012
BIC: UNCRSKBX

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022