Načítavanie údajov ...

Pozvánka na doškoľovací seminár trénerov

Pozvánka na doškoľovací seminár trénerov, ktorý sa bude konať v Michalovciach.

Vážení športoví priatelia,

dovoľujeme si vás pozvat na doškolovací seminár trénerov hádzanej všetkých licencií. Seminár sa bude konať v Michalovciach.

Miesto: ŠH Chemkostav Michalovce

Termín: 26.3.2019

Poplatok: 5€ bankovým prevodom na číslo účtu: 1055067012/1111 UniCredit Bank, IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012, BIC: UNCRSKBX

Prezentácia: 16:30 hod. tréneri sa preukážu potvrdením o úhrade poplatku

PROGRAM: 

17:00-19:00 ŠH

Téma: Bránenie protiútoku vo vrcholovej hádzanej

Lektor: Peter Hatalčík

 

Prihlášky posielajte na emailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk do 19.3.2019 najneskôr. 

Žiadame organizačných pracovníkov, aby odovzdali túto informáciu svojim trénerom:

VV SZH na návrh TMK SZH schválil účasť trénerov na regionálnych tréningoch ako doškoľovací seminár. Účasť na jednom tréningu platí ako „polovica čiarky“, takže na splnenie 1 doškoľovacieho seminára je nutná účasť na 2 regionálnych tréningoch, nie v jednom mesiaci, t.j. nie na regionálnom tréningu s rovnakým obsahom.

Mgr. Silvia Priklerová, PhD., v.r.

predseda TMK SZH

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022